Voertaal Nederlands
Docent Drs. J.M. van der Loo, dr. A.P. Schouten  , A.J.P. Verheijen MA
ECTS 6
Tentamenvorm Schriftelijk tentamen, 2 individuele opdrachten
Recensie (2016-2017)
Wat vond je van het vak?

Heel interessant om te zien hoe bepaalde theorieën werken en hoe je dit terug kunt zien in je dagelijkse communicatie. Ook omdat het deels betrekking heeft op sociale media vond ik het een leuk vak.

Studielast:

Goed te doen, gemiddeld in vergelijking met andere vakken. Het extended abstract is alleen wel echt een pittige opdracht. Voor het tentamen moet je veel verschillende theorieën kennen, maar met goede voorbereiding is het tentamen prima te halen.

Positief:

Heel uitgebreide slides, wat het met de uitleg in de college’s erbij makkelijk maakt thuis terug te kijken. Ook voor het leren van het tentamen handig omdat er dus veel details beschikbaar zijn. De uitleg erbij was ook altijd duidelijk en goed te volgen.

Minder positief:

De uitgebreide slides maakten het alleen soms ook minder motiverend alle aantekeningen bij te houden, omdat er al zo veel informatie beschikbaar was op de powerpoint zelf die later op Blackboard kwam.

Recensie (2017-2018)
Wat vond je van het vak?

Tijdens de colleges vond ik het vak erg interessant. Er worden verschillende theorieën besproken met relevante en concrete voorbeelden die de theorie verduidelijken. Daarnaast werd er ook veel naar scenes uit films en series gekeken om de theorie te verduidelijken. De theorieën op zichzelf waren echter wel droge kost, maar het werd wel leuk gebracht.

Studielast:

Tijdens het semester werden er 4 kleine opdrachten gegeven, waarvan de studielast niet heel hoog was. Er werden daarnaast ook nog twee andere opdrachten gegeven en deze waren wel erg groot en kostte veel tijd. Voor het tentamen ben je ook zeer veel tijd kwijt met het leren van alle theorieën. De studielast van dit vak is dan ook zwaarder dan andere vakken.

Positief:

Ik vond het goed dat er in de colleges duidelijke voorbeelden werden genoemd en dat de colleges altijd in eenzelfde structuur waren opgebouwd. Dit gaf een fijne indeling van het vak en van de aantekeningen waardoor er ook een duidelijk overzicht was van alle theorieën.

Minder positief:

De studielast van het vak is vrij zwaar. Tijdens het semester heb je al vele opdrachten en de stof van het tentamen is zeer veel.

Recensie (2017-2018)
Wat vond je van het vak?

Het vak geeft een duidelijke weergave van de communicatietheorieën. Het is handig dat dit vak in het eerste jaar gegeven wordt, omdat dit vak zorgt voor een goede basis. Iedere theorie werd vrijwel aan de hand van dezelfde structuur uitgelegd.

Studielast:

De studielast valt mee, omdat ze de college opdrachten geven per twee weken. Het was een goede voorbereiding op het aankomende college en de antwoorden waren duidelijk terug te vinden in het boek. Voor het tentamen moet je wel veel theorieën uit je hoofd kennen wat wel enige tijd kost.

Positief:

Er werd niet al te uitgebreid uitgelegd wat de theorie inhoudt. Ook werden er leuke voorbeelden gegeven, bijvoorbeeld door het laten zien van een YouTube-filmpje.

Minder positief:

Het vak bestaat vooral uit het bespreken van theorieën waardoor het soms minder makkelijk is om je aandacht erbij te houden.

Recensie (2016-2017)
Wat vond je van het vak?

Communicatietheorie is een van mijn favoriete vakken geweest in het eerste jaar. Ik vind het zelf echt heel interessant hoe mensen in groepen denken en communiceren. Het zijn allemaal theorieën die je later in je opleiding nog tegen gaat komen bij andere vakken, en daarmee vormt communicatietheorie een goeie basis voor de rest van je studie.

Studielast:

De colleges zijn vrij simpel. Er wordt veel stof in behandeld, maar het staat wel bijna allemaal letterlijk op de slides. Hierdoor is het niet erg als je af en toe een college mist. Het tentamen was ook vrij makkelijk als je van te voren wist dat het voornamelijk reproduceren is. Als je goed bent in stampen dan is dit jouw vak. Daarnaast moest je ook groepsopdrachten maken maar deze zijn zo makkelijk dat ze verwaarloosbaar zijn.

Positief:

Ik vond de stof echt heel interessant en ik vond het ook echt een hele fijne basis voor de rest van de studie. Eigenlijk komt er bij elk vak wel iets aan bod wat ik bij communicatietheorie heb geleerd. Hierdoor voelt het niet alsof je voor niets het vak hebt gevolgd.

Minder positief:

Ik vond het jammer dat het tentamen van communicatietheorie meer leek op een middelbare school toets dan op een universitair tentamen. Zelf ben ik goed in vragen die veel inzicht vereisen en niet goed in stampen. Dus dat was wat minder fijn.

Recensie (2016-2017)
Wat vond je van het vak?

Ik vond het vak zeer interessant. Je leert verschillende theorieën kennen en daarnaast gaan ze ook in op de verschillen en overeenkomsten van de verschillende theorieën. Je kunt ze hierdoor aan elkaar koppelen.

Studielast:

De studielast is te vergelijken met andere vakken. Je krijgt twee opdrachten en een tentamen. De opdrachten kosten wel wat tijd maar waren in principe wel binnen een paar dagen te maken. Voor het tentamen moet je wel veel uit je hoofd leren dat kost erg veel tijd. Het zijn veel theorieën die je moet kennen en daarbinnen bevinden zich veel rijtjes (bijvoorbeeld opsommingen van eigenschappen van theorie), hier zullen ze ook naar vragen op het tentamen!

Positief:

Ik vond de manier van lesgeven heel fijn. Alles stond duidelijk in de slides en de theorieën werden veelal toegelicht aan de hand van voorbeelden bijvoorbeeld in de vorm van  filmpjes.

Minder positief:

Er werd veel uitgelegd in één college, soms wel 4 theorieën. Dit was soms lastig te volgen en je raakte je concentratie vaak kwijt door de hoeveelheid stof.

Recensie (2016-2017)
Wat vond je van het vak?

Het was interessant om een vak te krijgen met alleen maar theorieën en modellen. Dit is heel duidelijk en absoluut niet vaag omdat deze theorieën en modellen al allemaal vast staan en niet meer veranderen. Ik vond dit zelf heel prettig om een vak te hebben dat je letterlijk kon leren en wat makkelijk te begrijpen was.

Studielast:

Als je iedere week netjes naar de colleges gaat (zodat je in ieder geval de theorieën en modellen al een keer gehoord hebt) is het vak goed te doen. Dan herken je alles al een beetje en als je zelf iedere week al 1 of 2 theorieën een beetje samenvat voor het college dan hoef je voor het tentamen zelf bijna niks meer te doen. Als je achteraf nog alle theorieën en modellen moet gaan samenvatten en leren is het echter wel veel werk.

Positief:

Het was een duidelijk vak zonder veel opsmuk. Er werd uitgelegd hoe een theorie werkte, waarom die theorie was ontstaan en hoe die in verhouding staat met andere theorieën.

Minder positief:

Het is niet altijd even interessant om alleen maar modellen en theorieën naar je hoofd geslingerd te krijgen. Verder waren de slides soms erg verwarrend en was het niet meteen duidelijk waarom de ene theorie nu in verhouding stond met de andere. Gelukkig is er dan nog wel altijd Google die kan helpen!

Recensie (2016-2017)
Wat vond je van het vak?

Het was op zich een interessant vak. Echter, er werden alleen theorieën behandeld wat na een college of 8 wel gaat vervelen. Daarnaast lijken alle theorieën op elkaar, wat af en toe wel verwarrend was vooral tijdens het leren. Het is nuttig om de colleges te volgen.

Studielast:

Het was moeilijk leren voor het tentamen, omdat er zo veel verschillende theorieën besproken waren. De theorieën leken op elkaar en het was soms lastig ze uit elkaar te houden. De opdrachten waren goed te doen.

Positief:

De stof werd overzichtelijk gepresenteerd, waardoor het leren gemakkelijk was.

Minder positief:

Het was vrijwel alleen maar theorie, de docent had de neiging soms een college lang op te sommen.

Recensie (2016-2017)
Wat vond je van het vak?

Ik vond het een erg leuk en interessant vak. Er werden veel verschillende communicatietheorieën besproken. Daarnaast leerden we veel verschillende aspecten van verschillende soorten communicatie en hoe bijvoorbeeld kennismakingen en zelfonthulling verlopen.

Studielast:

Het vak bestond uit enkele opdrachten die in duo’s uitgevoerd moesten worden, om aan het tentamen deel te mogen nemen moest je voor al deze opdrachten een pass halen. Daarnaast moest je voor dit vak een extended abstract schrijven ook dit moet je halen om aan het tentamen deel te mogen nemen. Dit vak heeft dus aardig wat deadlines maar deze zijn wel goed over het semester verdeeld. Het tentamen bestond vooral uit kennisvragen over de inhoud van theorieën. De theorieën moest je voor dit tentamen dus wel echt uit je hoofd leren. De studielast voor het tentamen was daardoor wel redelijk hoog.

Positief:

Er werden veel voorbeelden bij de theorieën gegeven die het theoretische iets leuker en duidelijker maakten.  Het vak was voor de rest interessant en ik heb er wel wat van geleerd. Sommige van de theorieën komen ook bij andere vakken weer terug dus je hebt wel echt iets aan dit vak.

Minder positief:

Dit vak was erg theoretisch, dit maakt het soms moeilijk om echt de aandacht erbij te houden. De docent las haar slides letterlijk voor en gaf zelf niet veel input die niet op de slides stonden.

Recensie (2016-2017)
Wat vond je van het vak?

Ik vond het interessant om te leren over communicatietheorieën. De opdrachten waren wel redelijk moeilijk en deze werden ook streng beoordeeld, als je deze niet haalde kreeg je geen toegang tot het tentamen dus hierdoor hebben wat mensen dit vak ook niet gehaald.

Studielast:

De opdrachten waren dus best moeilijk omdat ze ook streng beoordeeld werden dus dit kostte best veel tijd. De collegestof was veel maar wel makkelijk te begrijpen en goed te stampen dus het tentamen was wel te doen.

Positief:

De inhoud van het vak was wel interessant, het leren over de communicatietheorieën.

Minder positief:

De docent, Emmelyn Croes, gaf bijna geen extra informatie bij de slides en las deze vrij letterlijk voor waardoor veel studenten niet meer gemotiveerd waren om naar de colleges te komen.

Recensie (2016-2017)
Wat vond je van het vak?

Communicatietheorie is een leuk vak dat veel gaat over CMC en sociale media. De informatie die wordt gegeven is dus heel actueel. Tijdens de colleges van het vak worden veel voorbeelden gegeven aan de hand van filmpjes. Doordat het vak heel erg gericht is op theorieën is de stof soms wel heel veel en lijkt het vaak op elkaar.

Studielast:

Bij het vak hoorden meerdere kleine opdrachten en ook een wat grotere opdracht. Daarnaast hoort er ook een tentamen bij het vak. Het vak kost dus wel wat moeite, maar niet meer dan bij andere vakken.

Positief:

Actuele informatie en veel voorbeelden.

Minder positief:

Tijdens colleges was er weinig toevoeging aan de slides.

Recensie (2015-2016)
Wat vond je van het vak?

Dit vak legt eigenlijk de basis voor de opleiding. Daarmee is het ook erg leuk als je geïnteresseerd bent in communicatie. Je krijgt de basis mee van de theorieën waar verdere vakken op voortbouwen.

Studielast:

De studielast is heel goed te doen. Tussendoor krijg je kleine opdrachten die je samen maakt, maar daar gaat niet te veel tijd in zitten. Het is wel veel stampwerk bij het tentamen, aangezien je veel verschillende theorieën meekrijgt.

Positief:

De docent gaf goed college en kwam geïnteresseerd over. Je kreeg goede uitleg.

Minder positief:

Je moest in korte tijd erg veel theorieën onthouden die vaak wel op elkaar lijken. Dat maakt het soms wat lastig.

0

Start typing and press Enter to search