Voertaal Nederlands
Docent Dr. F.A.I. Buekens
ECTS 6
Tentamenvorm Midterm, tentamen
Recensie (2016-2017)
Wat vond je van het vak?

Persoonlijk vond ik Filosofie erg interessant. Er was wel enige overlap met Taalwetenschap uit het eerste jaar, maar dit maakte het ook weer interessant.

Studielast:

De studielast is relatief laag. De toetsingsvorm is enkel een tentamen, met (mogelijk) een midterm. Je mag namelijk zelf kiezen of je aan deze wil deelnemen. De stof is heel goed te behappen.

Positief:

De inhoud van het vak is erg interessant, maar wordt ook leuker gemaakt door het enthousiasme van de docent.

Minder positief:

Het tentamen bestond uit 10 vragen, waarvan 2 er hetzelfde onderwerp behandelde. Gezien het grote aantal onderwerpen waar uit gekozen kan worden, vond ik dit enigszins apart.

Recensie (2016-2017)
Wat vond je van het vak?

Toen ik las dat ik filosofie zou krijgen, was ik niet heel erg blij. Filosofie was in mijn ogen redelijk “zweverig.” Uiteindelijk viel het erg mee. De docent legt erg fijn uit en daardoor heb je veel aan de aantekeningen die je maakt tijdens het college. Ik vond het vak uiteindelijk niet erg om te volgen. De midterm die je krijgt is handig, omdat je dan een deel van de stof al moet leren. Deze hoef je vervolgens niet te leren voor het tentamen als je de midterm met een voldoende afsluit.

Studielast:

De studielast is laag, want je hoeft eigenlijk alleen te leren voor een midterm en een tentamen. Als je de midterm goed maakt, dan hoef je deze stof niet meer te leren voor het tentamen. Ik raad je dus ook aan om de midterm goed te leren, want het scheelt zoveel op het einde en die tijd kan je dan aan andere vakken besteden. Het tentamen en de midterm zijn echt goed te maken als je gewoon leert.

Positief:

De uitleg van de docent was erg goed en hij betrok je ook in de les door af en toe vragen te stellen of voorbeelden te geven die dan betrekking hadden op de studenten in de collegezaal.

Minder positief:

In de Powerpoints omschreef hij soms de stof iets te moeilijk. Vandaar dat ik je ook echt aanraad om aantekeningen te maken.

Recensie (2016-2017)
Wat vond je van het vak?

Een interessant vak waarin de basis van de filosofie wordt uitgelegd. In het begin is de stof redelijk vaag maar door het vele herhalen en de goede aansluiting tussen het college en de literatuur (die online wordt gezet) wordt het na verloop van tijd wel duidelijk.

Studielast:

Het is prettig dat het vak opgesplitst wordt door middel van een midterm. Hiervoor moet je de stof die je tot dan toe hebt gehad leren. Als je deze midterm met een 6 of hoger afsluit dan hoef je voor het uiteindelijke tentamen deze stof niet nog een keer te leren. Hier is geen herkansing voor. Je eindcijfer is dan het gemiddelde van het punt voor je midterm en het eindtentamen. Haal je de midterm niet dan moet je voor het eindtentamen alle stof leren. Haal je het eindtentamen niet maar je midterm wel dan moet je voor de herkansing  wel weer alle stof leren.

Positief:

Ik vond het positief dat het vak in feite wordt opgedeeld in twee delen. Hierdoor is de studielast beter verspreid over het gehele semester.

Minder positief:

Ik vond het minder positief dat de docent af en toe wat warrig was en geen goed overzicht had van het semester. Hierdoor is het één keer voorgekomen dat een college voor de helft volledig herhaald werd totdat een van de studenten in de pauze aangaf dat de slides wel erg bekend voorkwamen.

Recensie (2016-2017)
Wat vond je van het vak?

Het is best een leuk vak, maar wel heel vaag in het begin. Je moet goed opletten en even bijhouden wat er allemaal gezegd is geworden. Filosoferen lijkt misschien heel saai omdat je meteen moet denken aan redeneren, maar dat valt reuze mee. Er worden ook leuke voorbeelden besproken.

Studielast:

Je hebt alleen het tentamen dus dat is erg fijn. Als je naar colleges bent geweest heb je alles ook al een keer gehoord en hoef je niet extra veel bij te lezen voor je tentamen.

Positief:

Je moet even doorhebben wat de docent precies wil zeggen en wat zijn doel is met het verhaal, maar zodra je dat door hebt is het vak best gemakkelijk. Vooral als je alles goed bijgehouden hebt.

Minder positief:

De docent heeft hele lange powerpoints met veel slides. Ik denk dat als je alleen de slides gaat leren dat je daar niet heel wijs uit gaat worden. Op de slides staat ook niet zo veel informatie en komt ook niet altijd overeen met wat er gezegd wordt tijdens het college. Het vak kan dus soms wat onduidelijk zijn.

0

Start typing and press Enter to search