Voertaal Nederlands
Docent Dr. R.M.F. Koolen
ECTS 6
Tentamenvorm Tentamen, individuele opdracht
Recensie (2017-2018)
Wat vond je van het vak?

Dit was een vak wat eigenlijk niet binnen mijn track paste (ik doe BDM), maar wel echt heel erg leuk was. Het is een hele leuke manier om kennis op te doen en dit gelijk in de praktijk te brengen.

Studielast:

Het vak was relatief makkelijk om te halen. Je kreeg 8 inhoudelijke colleges over hoe je een blog en een infographic moest schrijven en hoe je deze het beste kon weergeven. Daarnaast moest je in duo’s een informatieve blog schrijven die een infographic bevatte. Dit was echt heel erg leuk om te doen en puntje bij paaltje ook helemaal niet zo veel werk. Het tentamen was iets moeilijker dan ik had ingeschat, het leek een beetje op een Nederlands examen van de middelbare school. Maar ook dit was eigenlijk prima te doen.

Positief:

Het feit dat je zelf een blog mocht schrijven en een infographic mocht maken zijn echt de dingen die dit vak zo leuk maakten. Het is een hele fijne afwisseling geweest in een semester waar ook hele taaie vakken zoals POL en statistiek gevolgd moesten worden.

Minder positief:

Het was misschien soms wel iets onder het niveau wat je verwacht op een universiteit. Maar het is geen ramp om ook af een toe een wat makkelijker vak ertussen te hebben zitten.

Recensie (2017-2018)
Wat vond je van het vak?

Ik vond het een leuk en interessant vak. In de college werd stof uitgelegd die je later in je opdrachten weer kon gebruiken. Zo kreeg je een duidelijk beeld van de leerstof, maar kon je het ook toepassen op bijvoorbeeld je ontwerpopdracht.

Studielast:

De studielast was prima te doen. Het was redelijk wat leerstof maar alles stond wel duidelijk uitgelegd waardoor je er vrij snel doorheen kon gaan. De ontwerpopdracht was wel wat meer werk dan het leren voor het tentamen. Als je hier niet op tijd mee begon, kon dat voor problemen zorgen.

Positief:

De docent laat je erg vrij in je ontwerpopdracht, dat vond ik heel leuk. Je mag zelf een onderwerp kiezen wat jij interessant vindt. Dit maakt het maken van de opdracht een stuk leuker.

Minder positief:

De deadline van de ontwerpopdracht viel midden in de tentamenweek, dit was slecht gepland.

Recensie (2016-2017)
Wat vond je van het vak?

Erg leuk vak omdat het een praktisch vak is. De stof die in de colleges behandeld werd, moest ook weer toegepast worden tijdens de ontwerpopdracht. Dit was een leuke manier om de stof te verwerken en ervan te leren.

Studielast:

Ik vond de studielast meevallen. In het tentamen werd puur kennis getoetst, dus dit was een kwestie van stampen. Wel is het verstandig om redelijk op tijd met de ontwerpopdracht te beginnen en niet één week voor de deadline, want anders heb je in één week ineens behoorlijk veel studielast. Als je het allemaal netjes spreid vanaf het begin is het dus hartstikke prima te doen.

Positief:

Erg leuk dat het vak een praktijkopdracht bevat. Iedereen mag ook op een erg vrije manier invulling geven aan de opdracht waardoor je het zou leuk kan maken als je zelf wilt. Ook werden de hoorcolleges op een enthousiaste en begrijpelijke manier gegeven en stond er veel informatie in de slides. Het was dus bijna niet nodig om de artikelen te lezen want dit stond al in de slides.

Minder positief:

De deadline van de praktijkopdracht was in dezelfde week als de hertentamenweek. Dit vond ik niet handig gepland.

Recensie (2016-2017)
Wat vond je van het vak?

Ik vond het een leuk vak waarin theorie en praktijk op een leuke manier verbonden worden. Het vak wordt op een gestructureerde manier gegeven, wat ik zelf erg prettig vond.

Studielast:

De studielast is een beetje afhankelijk van jezelf. De twee toetsingsvormen van het vak zijn het tentamen en de praktische opdracht. In het tentamen wordt literatuur getoetst die je later ook weer voor de praktische opdracht nodig hebt dus als je dit goed voor jezelf structureert dan heb je voor de opdracht ook al een hoop werk gedaan. De studielast van de praktische opdracht is goed te verdelen over het semester. De opdracht wordt aan het begin uitgelegd, waardoor je weet waar je aan toe bent. Als je op tijd begint valt het reuze mee.

Positief:

Ik vond de opzet van de colleges positief. Per college werden twee artikelen besproken. Het eerste artikel werd door de docent uitgewerkt en behandeld. Het tweede artikel werd dan interactiever behandeld. De studenten hadden bijvoorbeeld een kwartier om een aantal vragen te beantwoorden en daarna werden de antwoorden met elkaar vergeleken.

Minder positief:

Het gastcollege sloot niet goed aan bij de rest van de colleges, maar verder heb ik niets op te merken.

Recensie (2016-2017)
Wat vond je van het vak?

Een van de leukste vakken die ik tot nu toe gevolgd heb, terwijl T&C niet per se de richting is die ik op wil. Je krijgt iedere week een kort college waarbij de literatuur van die week op een leuke en interactieve manier besproken wordt. Je leert naast de inhoud van de literatuur dus ook makkelijk hoe je de belangrijke dingen uit die literatuur moet opzoeken.

Studielast:

De studielast is niet zwaar omdat de docent iedere week de literatuur al met je bespreekt. Het enige wat je daarnaast nog moet doen is een blog schrijven met iemand anders. Dit is leuk om te doen omdat je helemaal zelf mag beslissen waar je de blog over gaat schrijven, zolang je het maar goed onderbouwd. Het valt echt reuze mee!

Positief:

De docent geeft op een hele fijne manier les. Hij neemt je per week stapje voor stapje mee in de verandering van geschreven schrift naar online. Het is een logische opbouw en de literatuur voor het tentamen is al uitgebreid besproken zonder dat je er extra moeite voor hebt moeten doen.

Minder positief:

Het is wel de bedoeling dat je interactief meedoet tijdens het college, anders is het voor zowel de docent als jezelf jammer als er iedere keer stiltes vallen.

0

Start typing and press Enter to search