Voertaal Nederlands
Docent Dr. M.M.H. Pollmann
ECTS 6
Tentamenvorm midterm, tentamen, individuele opdracht
Recensie (2016-2017)
Wat vond je van het vak?

Ik vond het een erg leuk vak! De collegestof sprak me erg aan omdat er herkenbare dingen besproken werden, zoals bijv.: politieke communicatie, gewelddadige en angstige media, seksuele media, games, etc. Er werden ook erg interessante onderzoeksresultaten besproken in de colleges die gelinkt kunnen worden aan het alledaagse media-leven.

Studielast:

Ik vond de studielast achteraf erg meevallen. Ik had van ouderejaars gehoord dat ze dit vak een ‘terrorvak’ vonden en was daardoor van tevoren een beetje bang voor de studielast. Omdat het vak ook een midterm heeft (dat alleen de besproken theorieën toetst), kun je je bij het reguliere tentamen op de andere stof richten. Hierdoor kun je je aandacht goed verdelen en is het makkelijk te doen. Ook de studielast van de individuele opdracht viel mee en was niet meer werk dan opdrachten van andere vakken.

Positief:

Erg leuke stof die op een enthousiaste manier gebracht werd door de lerares. Ook positief dat je gaandeweg de colleges al actief bezig was met de stof omdat ieder twee tentamenvragen moest bedenken. Hierdoor ontstond er een verzameling van oefententamenvragen die iedereen kon gebruiken bij het voorbereiden van de midterm/het tentamen. Ook de opdracht vond ik erg leuk! We mochten zelf een mediafenomeen kiezen en moesten dit dan linken aan de besproken theorieën.

Minder positief:

Het boek dat bij het vak hoort is erg taai om te lezen. Ook is de lerares erg streng qua APA-richtlijnen en kun je hierdoor snel een minder punt behalen voor je individuele opdracht of zelfs een onvoldoende, maar dit heb je dus zelf in de hand.

0

Start typing and press Enter to search