Voertaal Nederlands
Docent Dr. N. KamoenDr. L. JanssenDr. K. van Nispen
ECTS 6
Tentamenvorm Tentamen, 4 opdrachten
Recensie (2017-2018)
Wat vond je van het vak?

Ik vond het vak erg interessant om te leren. Er worden verschillende onderzoekstechnieken besproken en er wordt uitgelegd hoe je een goed onderzoek moet uitvoeren. Voordat ik het vak ging volgen wist ik niet dat dit er allemaal bij komt kijken en ik heb er dus veel van geleerd. Daarnaast waren de colleges logisch opgebouwd en in een goede volgorde. Het onderwerp werd eerst langzaam geïntroduceerd en vervolgens ging je meer de diepte in van de stof.

Studielast:

Ik vond de studielast van dit vak prima te doen. De opdrachten kostten echt wat meer tijd, maar deze waren gekoppeld aan Academisch Nederlands en dus viel de studielast mee. Het leren voor het tentamen kostte veel tijd, maar niet meer tijd dan andere vakken.

Positief:

Ik vond de docenten die het vak gaven zeer positief. Dit waren Veronique Verhagen, Emmelyn Croes en Naomi Kamoen. Alle drie de docenten gaven duidelijke uitleg met goede voorbeelden. Ook beantwoorden ze de vragen meteen en waren ze behulpzaam na het college. Daarnaast vond ik een positief aspect aan het vak dat er een reader was die alles duidelijk uitlegde en ook aansloot op de colleges. Dit maakte de stof alleen maar duidelijker. Daarnaast waren de colleges ook logisch opgebouwd en sloten ze op elkaar aan.

Minder positief:

Ik vond dat de verdeling van de opdrachten over het semester onevenredig waren. Er waren periodes voor het vak dat het rustig was, terwijl andere periodes weer druk waren, omdat er dan twee opdrachten ingeleverd moesten worden, terwijl dit ook verdeeld had kunnen worden.

Recensie (2017-2018)
Wat vond je van het vak?

Het vak zorgde ervoor dat je kennis maakte met de manier van onderzoek doen en de bijbehorende terminologie.

Studielast:

De opdrachten kosten veel tijd maar werden gecombineerd met het vak Academisch Nederlands. Dit verlichtte de studielast. De inzage zorgde ervoor dat je wist wat je fout had gedaan en waarom. Deze inzichten hielpen bij het maken van de tweede opdracht.

Positief:

De docenten hielden een duidelijk verhaal met goede voorbeelden. De reader zorgde ervoor dat je nog een keer de stof duidelijk terug kon lezen.

Minder positief:

Ik vond het lastig dat het boek in het Engels was.

Recensie (2017-2018)
Wat vond je van het vak?

Ik vond het vak erg nuttig, want je leert veel over het uitvoeren en het analyseren van onderzoeken. Tegelijkertijd was het wel heel droge stof.

Studielast:

De studielast van methodologie was wel prima.

Positief:

De stof was erg nuttig en ik heb er zeker profijt van gehad.

Minder positief:

De stof was tegelijkertijd erg droog en daardoor wel een beetje saai.

Recensie (2017-2018)
Wat vond je van het vak?

Ik vond dit niet zo’n leuk vak. Het is echter wel iets dat bij het studeren aan een universiteit hoort. Bij verdere vakken komt het vak Methodologie terug, omdat het gaat over onderzoek doen. Het is dus wel herkenbare stof, en het is zeker iets waar je iets aan hebt in je verdere jaren op de universiteit.

Studielast:

De studielast vond ik af en toe wat onderschat. Je krijgt twee wat grote opdrachten, die voor mij veel tijd in beslag namen. Ook vond ik het tentamen erg lastig, en heb deze dan ook moeten herkansen, wat mij meer tijd koste dan gedacht.

Positief:

Ik vond de docenten erg aardig, en zij konden de stof goed uitleggen en toepassen op praktijkvoorbeelden. Dit was prettig, omdat je zo echt een beeld krijgt bij de stof.

Minder positief:

Ik vond de twee opdrachten veel werk en lastig. Ik had moeite met het toepassen van de stof in de papers die we moesten schrijven. Wel kreeg je goede feedback en werd bij de inzage goed uitgelegd waar je steken had laten liggen.

Recensie (2017-2018)
Wat vond je van het vak?

Ik vond methodologie een van de lastigere vakken van het 1e semester, omdat de studielast heel erg hoog was. De inhoud vond ik niet zo interessant, maar het is wel een van de belangrijkste vakken als basis voor deze studie. Daarom is het belangrijk om de colleges steeds goed bij te werken, zodat je een goede kennis over het vak hebt.

Studielast:

Ik vond de studielast van methodologie heel hoog, omdat we in totaal 4 opdrachten moesten maken en op het einde een tentamen hadden. De punten van deze opdrachten werden echter maar voor een klein deel in het eindcijfer berekend. Ook was het voor het tentamen belangrijk om de stof uit de colleges en uit het boek te kennen, als je een hoog cijfer wilde halen.

Positief:

Ik vond het eigenlijk wel goed dat de studielast van methodologie zo hoog was, omdat we de kennis van dit vak steeds weer nodig hebben tijdens onze studie. Door de verschillende opdrachten wordt je meteen gestimuleerd om de stof te leren en goed toe te kunnen passen. Ook vond ik het leuk dat we zelf twee onderzoeken hebben gedaan.

Minder positief:

Ik vond de beoordeling van de individuele opdrachten soms niet zo duidelijk. Dit lag er volgens mij aan dat we drie verschillende docenten hadden, die soms niet goed hadden afgestemd wat bij een opdracht precies goed en fout was.

Recensie (2017-2018)
Wat vond je van het vak?

Ik vond de theorie van het vak niet altijd even interessant, maar ik vond het vak wel ontzettend nuttig. Je leert bij methodologie om kritisch te zijn op onderzoek: een eigenschap die je nodig hebt tijdens je studie om bijvoorbeeld peer feedback te kunnen geven op artikelen.  Daarnaast leer je om zelf onderzoek te doen en dit helemaal uit te werken in een onderzoeksverslag.

Studielast:

De studielast van Methodologie vond ik relatief hoog. Vergeleken met andere vakken in het eerste semester moest je erg veel doen, maar daar stonden wel 6 ECTS tegenover. Vooral het schrijven van de onderzoeksverslagen kost veel tijd, maar je krijgt bij je tweede versie zeer uitgebreide docentenfeedback waardoor het schrijven van je definitieve versie uiteindelijk minder lang duurt. De tentamenstof is ook best veel, maar wanneer je hier op tijd aan begint is het tentamen zelf prima te maken.

Positief:

Ik vond de docentenfeedback op je werk zeer positief, omdat deze erg uitgebreid was. Daarnaast vond ik de opdeling van het vak in verschillende thema’s handig en waren de Powerpoint presentaties duidelijk en een goede basis om te studeren voor je tentamen.

Minder positief:

Persoonlijk vond ik het doen van onderzoek niet zo interessant, maar ik begrijp wel goed dat dit een basisvaardigheid is.

Recensie (2016-2017)
Wat vond je van het vak?

Het was een nuttig basis vak. Soms een beetje saai, maar je leert dingen waar je de rest van je studie nog iets aan hebt. Zonder deze kennis kun je geen papers schrijven.

Studielast:

Bij dit vak horen twee grote opdrachten, die samen met Academisch Nederlands horen. Deze kosten vrij veel tijd, maar zijn niet al te moeilijk. Ook wordt je goed begeleid.

Positief:

Het vak was soms wat saai, maar het tentamen was niet heel moeilijk. Ook waren de Powerpoints van de docenten erg duidelijk en prettig om van te leren.

Minder positief:

Het boek was in het Engels, maar het tentamen en de colleges in het Nederlands. Persoonlijk vind ik dat niet fijn leren, ik heb het boek daarom niet gebruikt. Gelukkig heb ik het vak wel gehaald.

Recensie (2016-2017)
Wat vond je van het vak?

Ik vond het persoonlijk een leuk vak met leuke docenten.  De stof uit het boek werd duidelijk behandeld waardoor voor mij het boek zelfs overbodig werd.  Tijdens de colleges werden veel voorbeelden gegeven van experimenten waardoor de stof minder abstract werd. Bovendien zaten er bij bijna alle colleges oefenvragen. Hierdoor had je rond de tentamenperiode meteen oefenmateriaal.

Studielast:

De studielast vond ik voldoende. Het was niet opvallend veel, de studiepunten (6 ECTS) waren precies goed voor het vak. Het vak bestond uit 4 opdrachten, waarvan twee in samenwerking met Academisch Nederlands. Deze combinatie-opdrachten namen meer tijd in dan de andere twee opdrachten, maar gezien dit voor twee vakken was was dat prima. De stof voor het tentamen was niet te veel en niet te moeilijk.

Positief:

De docenten die vol passie hun colleges gaven en de manier waarop zij de colleges invulden (oefenvragen, voorbeelden, filmpjes). Bovendien werd er in het laatste college een oefententamen gegeven, waardoor je een duidelijk beeld kreeg van wat je kon verwachten op het tentamen. De echte tentamenvragen waren dan ook geen grote verrassing.

Minder positief:

Persoonlijk vond ik het gastcollege over Cognitive Science & Artificial Intelligence weinig toevoegen aan de stof van methodologie. Dit college ging over AI-toepassingen en big data. De nadruk van het college lag echter op een paper dat niet echt iets te maken had met methodologie, en ik begreep dan ook niet helemaal de relevantie hiervan.

0

Start typing and press Enter to search