Voertaal Nederlands
Docent Dr. C.H. van Wijk (enquête-deel), Dr. P.J.F.J. Broeder (interview-deel)
ECTS 6
Tentamenvorm 2 papers
Recensie (2016-2017)
Wat vond je van het vak?

Hoewel de colleges verplicht waren, was de stof niet altijd relevant. Omdat er ook geen tentamen van het vak is was het lastig de aandacht erbij te houden, uitgebreide aantekeningen maken voelde soms nutteloos.

Studielast:

Tijdens het semester zelf niet hoog, wekelijkse opdrachten kostten niet heel veel tijd. De twee grote opdrachten aan het eind van het jaar kostten echter wel veel werk. Het zelf verzamelen van de info/data en vooral het schrijven heeft veel tijd gekost.

Positief:

Geen tentamen en de deadlines van de opdrachten waren na de tentamens, waardoor je hier niet per se aan hoefde te werken in plaats van te leren. Voor vragen kon je wel altijd terecht en deze werden bijna altijd ook serieus genomen en uitgebreid behandeld.

Minder positief:

De richtlijnen voor de twee verslagen waren niet altijd heel duidelijk. Moeilijk op te letten tijdens college’s omdat niet alle stof relevant was voor de opdrachten.

Recensie (2016-2017)
Wat vond je van het vak?

Het vak zou nuttig zijn voor het omgaan met enquêtes en interviews maar ik vond het een erg zwaar vak en niet erg interessant.

Studielast:

De studielast viel in het begin nog mee, toen waren er alleen nog forumopdrachten. Aan het eind moesten we twee grote verslagen maken die echt veel moeite kostten.

Positief:

We hebben geleerd hoe je goede verslaglegging van interviews en enquêtes doet. Zo wist ik nog niet hoe je een interview moest transcriberen.

Minder positief:

Dat de stof niet echt mijn aandacht vasthield en dat de twee verslagen veel moeite kostten op het einde.

Recensie (2016-2017)
Wat vond je van het vak?

Ik vond dit vak niet heel interessant. De colleges waren wel verplicht, maar het vak had geen tentamens. Dit zorgde ervoor dat veel mensen niet echt aan het opletten waren. Ik heb niet echt het idee dat ik iets geleerd heb van dit vak.

Studielast:

De studielast was redelijk laag en niet goed over het semester verdeeld. In het begin moesten we om de week een forumopdracht inleveren dit kostte echt nauwelijks tijd. Daarna moesten we een groepsopdracht maken en teksten herschrijven dit was ook goed te doen. Op het einde moesten we twee verslagen inleveren (een verslag enquête en een verslag interview). Dit waren erg grote verslagen van 6000 woorden. Een van deze verslagen moest in de vakantie ingeleverd worden en dat was dus niet ideaal. Voordat je aan de verslagen kon beginnen moest je data verzamelen, dit betekende enquêtes afnemen en interviews houden.

Positief:

Het vak had geen tentamen. Daarnaast hebben we geleerd hoe we betere verslagen kunnen schrijven.

Minder positief:

De colleges waren best saai en voegden niet veel toe aan de opdrachten. Op het einde was de studielast best hoog, terwijl deze aan het begin heel laag was.

Recensie (2016-2017)
Wat vond je van het vak?

Dit vak was niet zo interessant. De collegestof hoefde je niet bij te houden omdat er toch geen tentamen was. Gek genoeg waren de colleges wel verplicht, maar niemand lette op. Er was wel een duidelijke verdeling tussen het interviewgedeelte en het enquêtegedeelte.

Studielast:

Er moesten twee papers geschreven worden, die beide veel werk waren. Deze hoefden pas ver in de zomervakantie ingeleverd te worden, waardoor men pas begon met het vak op het moment dat alle andere vakken al afgerond waren.

Positief:

Het was fijn om een beetje ervaring te hebben met het maken van een groot verslag en het afnemen van interviews en enquêtes.

Minder positief:

De stof was oninteressant en onnodig, waardoor niemand het volgde. De werklast was slecht verdeeld.

Recensie (2016-2017)
Wat vond je van het vak?

De informatie die tijdens het vak werd behandeld was erg oninteressant. De colleges waren daardoor best wel saai. Ook de opdrachten die bij het vak horen zijn niet aangenaam. Voor een van de opdrachten moet je interviews af nemen en voor de andere enquêtes. Je doet dit in een groep maar het kost alsnog erg veel werk. Vooral de interviewopdracht was veel werk aangezien de gehele interviews getranscribeerd moesten worden.

Studielast:

De studielast voor het vak is vrij hoog. De colleges zijn verplicht en in de eerste vijf weken moet er elke week een forumopdracht ingeleverd worden. Daarnaast zijn de twee grote opdrachten veel werk. Deze moeten wel pas aan het einde van het semester ingeleverd worden.

Positief:

Het vak heeft geen tentamen.

Minder positief:

Het vak is saai en de opdrachten zijn veel werk.

Recensie (2015-2016)
Wat vond je van het vak?

Bij dit vak moet je zelf gegevens verzamelen. Zo moesten wij op de middelbare school in bepaalde klassen enquêtes afnemen en twee Nederlandse docenten interviewen. In eerste instantie keek ik op tegen het interviewen van docenten, maar uiteindelijk viel het erg mee. Zorg er wel voor dat je meerdere opnameapparaten bij je hebt voor het geval er iets fout gaat. Dit vak sluit je niet af met een tentamen, maar met twee verslagen: interview en enquête. Ik raad je aan hier op tijd mee te beginnen. Deze verslagen kosten best wel wat tijd om (goed) af te ronden. De colleges zijn verplicht, maar helaas niet altijd even interessant. Tussendoor, naast de twee verslagen, moet je forumopdrachten maken. Deze kosten niet veel tijd. Vergeet deze opdrachten echter niet, want dan kunnen ze je toch punten kosten.

Studielast:

De studielast is hoog, omdat je zelf gegevens moet verzamelen en die twee verslagen moet schrijven. Vooral beginnen met de verslagen is moeilijk, omdat je een soort “rode lijn” in je verslag moet hebben. Daarvoor moet je literatuur raadplegen, waarbij de docent die het interviewverslag nakijkt hier soepeler in is dan de docent die het enquêteverslag nakijkt.

Positief:

Ik vond het erg fijn dat de docenten de tijd namen om vragen te beantwoorden. Vooral dr. Broeder nam de tijd om vragen te beantwoorden en te helpen.

Minder positief:

Soms was het vaag wat je nu precies moest doen met je verslag, omdat je op bepaalde punten best vrij werd gelaten. Om deze reden vond ik het moeilijk om te beginnen met mijn verslagen. Ik raad je dus aan om echt vragen te stellen wat betreft de richting van je verslagen.

0

Start typing and press Enter to search