Kun je jezelf even voorstellen?
Ik ben Anneloes, een 21-jarige studente CIW. In het voorjaar van 2019 heb ik mijn bachelor in de richting BDM afgesloten, en vanaf februari ben ik aan de slag als stagiaire bij Theaters Tilburg. Ik ben sinds mijn eerste jaar actief geweest bij Flow, met een bestuursjaar in mijn derde jaar als hoogtepunt. Daarnaast werk ik bij de Efteling, als studentenpooler en als studentassessor van het Facultair Onderwijsoverleg van TSHD.

Kun je iets vertellen over de bijbaan die je doet?
Studentassessor van het Facultair Onderwijsoverleg: dat is een hele mond vol. In praktijk houdt dit in dat ik probeer aanwezig te zijn bij de vergaderingen van alle opleidingscommissies die TSHD telt. Ik koppel terug aan de Beleidsmedewerker Onderwijs en secretaris van het Faculteitsbestuur hoe de zaken ervoor staan binnen de opleidingscommissies. Daarnaast ben ik het aanspreekpunt voor leden van de opleidingscommissies wanneer zij vragen hebben over de stand van zaken of stukken die ze ontvangen. Ook hou ik hen op de hoogte over belangrijke zaken die Fractie Dante bespreekt in de faculteitsraad en spreek ik vaak af met de andere studentassessor en leden van Fractie Dante. Verder vergader ik ongeveer twee keer per drie maanden met de opleidingsdirecteuren van TSHD, de secretaris van het faculteitsbestuur, de Beleidsmedewerker Onderwijs en de Vice-Decaan Onderwijs over bijvoorbeeld curricula, cursusevaluaties en de implementatie van programma’s zoals OSIRIS. Hierbij geef ik de anderen een kijkje in het studentperspectief. Tenslotte ben ik verantwoordelijk voor de Student Assessors News Update, een nieuwsbrief die iedere maand wordt rondgestuurd naar alle studenten van TSHD.

Hoe ben je hier uiteindelijk bij terecht gekomen en met welke motivatie?
Via de Facebookpagina van Tilburg University stuitte ik op de vacature. Ik heb me altijd betrokken gevoeld bij onze faculteit, en had dan ook al eerder in commissies vanuit de faculteit plaatsgenomen. Het leek me een leuke uitdaging om met het Facultair Onderwijsoverleg in gesprek te kunnen gaan over kwesties die spelen binnen onze faculteit.

Hoeveel tijd ben je ongeveer bezig in de week? Heb je hierdoor studievertraging opgelopen?
Nee, ik heb geen studievertraging opgelopen door deze functie. Ik ben aangenomen voor 0,2 fte, wat zich vertaald naar 8 uur per week. De ene week heb ik het drukker dan de andere. Wanneer er bijvoorbeeld vijf vergaderingen van opleidingscommissies gepland staan in een week, probeer ik daar bij aan te sluiten. Ik denk dat 8 uur per week gemiddeld wel een realistisch beeld schetst van de functie.

Waarom denk jij dat deze bijbaan een toegevoegde waarde voor jou heeft als jij straks op de arbeidsmarkt terechtkomt?
In deze functie heb ik veel verantwoordelijkheid. Er is geen andere studentassessor met dezelfde functie als ik, wat betekent dat ik niet zomaar op iemand kan terugvallen. Ik denk dat deze bijbaan op je CV getuigt van discipline en interesse in de instelling waar ik aan verbonden ben. Deze zelfdiscipline zal vast terugkomen in mogelijke ‘grote mensen banen’.

0

Start typing and press Enter to search