In Evenementen

Data Morgana is een korte collegeserie over beloften, hype en misvattingen omtrent data science verdeeld in 4 delen. Tijdens de colleges wordt de rol van data science op wetenschappelijk, maar ook de wereldwijde samenleving, ter discussie gesteld. Er zal verder gekeken worden dan de hype, de fata morgana van onbegrensde beloften en lege modewoorden. Wat hebben we tot nu toe bereikt met data science; wat heeft dit ons gekost; en wat verwachten we nu voor de toekomst?

Op 9 maart vond de eerste sessie van Data Morgana plaats, waarin de Grondslag en Ontwikkelingen van Data Science werden besproken door de eerste spreker: Dr. Richard Starmans. Op 23 maart vond de tweede sessie plaats, waarin werd gefocust op de Mijlpalen van Data Science door de tweede spreker Meike Reusken. En in de derde sessie, op 6 april, richtte onze derde spreker Dr. Doina Bucur zich  op de Risico’s en Beperkingen van Data Science.

Na de vorige sessies, waarin we onze huidige relatie met data science grotendeels hebben geëvalueerd en hebben nagedacht over de effecten die data science tot nu toe op de mensheid heeft gehad, is het nu tijd om vooruit te kijken. In deze vierde en laatste sessie op 12 april om 16.00 uur, ligt onze focus op de Toekomst van Data Science. De laatste spreker van de serie is Prof. dr. Vincent C. Müller.

Aankomende Data Morgana sessies

9 maart: The Advent of Data Science
23 maart: Data Science Mijlpalen
6 april: De risico’s en limitaties van Data Science
12 april: De toekomst van Data Science

Studium Generale

Kijk op de website van Tilburg University voor meer informatie en de link naar de colleges.

Sprekers

Dr. Richard Starmans

Hij is directeur van The Netherlands Research School for Information and Knowledge Systems (SIKS). Hij is tevens universitair hoofddocent aan de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (Tilburg University).

Zijn onderzoek en publicaties richten zich vooral op het snijvlak tussen filosofie en wetenschap, in het bijzonder wiskundige statistiek, data science en kunstmatige intelligentie. In het “Handbook of Big Data” (Buelmann et al, Chapman & Hall/CRC, New York, 2016) schreef Starmans het hoofdstuk over de grondslagen van data science getiteld: “The Advent of Data Science – some considerations on the unreasonable effectiveness of data”.

Meike Reusken

Ze is PhD-kandidaat bij het Zero Hunger Lab van Tilburg University. Ze werkt samen met het World Food Program van de United Nation’s World Food Program en de Nederlandse Voedselbank aan innovatieve en duurzame oplossingen om honger in Nederland en wereldwijd aan te pakken.

De academische achtergrond van Meike is divers, omdat ze de afgelopen jaren meerdere disciplines heeft gestudeerd. Ze behaalde haar Bachelor in International Business Administration aan de Erasmus Universiteit, waarvoor ze een semester in het buitenland studeerde aan de Chinese University of Hong Kong. Daarnaast heeft Meike twee masters behaald, in Economie (Erasmus Universiteit) en Econometrie (Tilburg University).

Dr. Doina Bucur

Zij is universitair docent Informatica aan de Universiteit Twente, en maakt deel uit van de Ethische Commissie van de faculteit. Ze voltooide haar PhD in Computer Science aan de Universiteit van Aarhus in 2008, waarna ze als post-doctoraal onderzoeker werkte aan Oxford University.

Ze werkt met gegevens die beschrijven hoe samenlevingen van mensen (of dieren, of objecten) met elkaar in verbinding staan en met elkaar interageren, hetzij op online sociale netwerken, hetzij in het echte leven. Dit met het doel om deze samenlevingen te begrijpen, en soms te verbeteren.

Prof. dr. Vincent C. Müller

Hij is hoogleraar Philosophy of Technology aan de Technische Universiteit in Eindhoven – net als University Fellow aan de Universiteit van Leeds, Turing Fellow aan het Alan Turing Institute, London, president van de European Society for Cognitive Systems, en voorzitter van de euRobotics topics group inzake ‘ethische, juridische en sociaal-economische vraagstukken’.

Müller was hoogleraar aan het Anatolia College/ACT (Thessaloniki) (1998-2019), Stanley J. Seeger Fellow aan de Princeton University (2005-2006) en James Martin Research Fellow aan de University of Oxford (2011-2015). Hij studeerde filosofie met cognitiewetenschap, taalkunde en geschiedenis aan de universiteiten van Marburg, Hamburg, Londen en Oxford.

Hij is bekend om zijn onderzoek naar de theorie en ethiek van disruptieve technologieën, met name kunstmatige intelligentie (AI). Hij heeft veel gepubliceerd over de filosofie van AI en cognitiewetenschap, filosofie van informatica, taalfilosofie, toegepaste ethiek, enz.