Helaas worden de processen en de vrijheid van activiteiten van Flow nog steeds beperkt door het coronavirus. Hieronder vind je ons huidige reglement met betrekking tot activiteiten en commissiebijeenkomsten.

Rechts vind je de links naar de reglementen die zijn opgesteld door de Nederlandse overheid en Tilburg University.

Indien je als gevolg van de pandemie of de gevolgen daarvan mentale gezondheidsschade ondervindt, nodigen wij je uit om een kijkje te nemen op de webpagina van onze Accessibility Officer, eveneens aan de rechterkant te vinden.

Laatst bijgewerkt op 19-01-2022

Activiteiten

 • Offline activiteiten kunnen worden gepland en gepromoot als er reden is om aan te nemen dat ze kunnen plaatsvinden. Als blijkt dat de omstandigheden niet toelaten dat de activiteit doorgaat, zal deze worden geannuleerd of verplaatst.
 • Wij raden je aan regelmatig op de website te kijken, omdat daar het bericht over de verplaatsing of annulering aan de informatie over de activiteit wordt toegevoegd.
 • Als een activiteit wordt verplaatst, kunnen er twee dingen gebeuren:
  1. De promotie van de activiteit wordt helemaal opnieuw uitgevoerd. Dit betekent dat je je opnieuw moet inschrijven. Je vorige inschrijving vervalt, dus als je besluit niet deel te willen nemen aan de verschoven activiteit, hoef je je niet uit te schrijven, of;
  2. Je ontvangt een e-mail waarin je op de hoogte wordt gesteld van de wijziging van de datum, met de vraag of je nog steeds wilt deelnemen. Wij verzoeken je deze e-mail te beantwoorden ongeacht of je nog wil deelnemen of niet.

Commissies

 • Commissievergaderingen zijn toegestaan, zolang ze gehouden worden volgens de regels van de Nederlandse overheid, evenals Tilburg University, in het geval de vergadering gehouden wordt op universiteitsterrein.
 • Bondingsactiviteiten van commissies zijn toegestaan, mits deze volgens de regels van de Nederlandse overheid worden gehouden.

Flowkamer

 • De Flowkamer is helaas nog steeds gesloten voor leden.
 • In overleg met het Dagelijks Bestuur kan je in geval van nood kort toegang worden verleend.