CIW is de afkorting voor de studie Communicatie- en Informatiewetenschappen aan Tilburg University, en maakt onderdeel uit van de faculteit Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (TSHD). Communicatie- en Informatiewetenschappen is het brede label waarin diverse studierichtingen bij elkaar worden genomen. De studierichtingen van de bachelor zijn Bedrijfscommunicatie en Digitale Media, Tekst en Communicatie en Human Aspects of Information Technology. Deze richtingen worden respectievelijk afgekort tot BDM, T&C en HAIT, en hebben ieder ook een masteropleiding. Hiernaast is het ook nog mogelijk om binnen de bachelor een tweedegraads lerarenbevoegdheid te behalen, wanneer bepaalde vakken gekozen worden en er een educatieve minor gekozen wordt. In de master is er ook nog een studierichting Data Journalism (DJ) en ook is er de nieuwe master Data Science.

Vanaf studiejaar 2017-2018 zal de bachelorspecialisatie HAIT verdwijnen en zijn er twee nieuwe specialisaties: New Media Design en Cognitive Science and Artificial Intelligence (NMD en CSAI). Ook in de master gaat er het een en ander veranderen. De masters T&C en HAIT zullen verdwijnen, waar de masters Communicatie-Design, New Media Design en Cognitive Science and Artificial Intelligence verschijnen.

Hoewel de richtingen in eerste instantie een bindend karakter hadden, is het nu niet meer noodzakelijk voor studenten om een specialisatie te kiezen. Een student krijgt een specialisatie op zijn diploma wanneer hij naast het verplichte curriculum en vier disciplinaire vakken voor alle CIW studenten, ook vier keuzevakken met het label van dezelfde richting heeft gevolgd. Hieronder volgt een uitleg over wat de vier bachelorrichtingen inhouden.

Bedrijfscommunicatie en Digitale Media
Bedrijfscommunicatie en Digitale Media is de grootste richting binnen CIW. Hierbij wordt vooral aandacht geschonken aan de interne en externe communicatie van bedrijven en het gebruik van nieuwe media. Studenten leren meer over samenwerking binnen een bedrijf, maar ook over de marketingstrategieën die een bedrijf gebruikt om haar producten te verkopen. Een belangrijk onderdeel van de externe communicatie zijn nieuwe media als Twitter en Facebook, waar binnen deze richting ook voldoende aandacht aan wordt besteed.

Tekst en Communicatie
De nadruk ligt binnen deze richting op alle aspecten van taal, zoals taalverwerving, tekst- en gespreksanalyse en het schrijven van teksten. Studenten krijgen een duidelijk beeld van hoe taal in elkaar zit en leren goede teksten te schrijven. Bij vakken als journalistiek schrijven leren studenten aan welke eisen verschillende tekstsoorten moeten voldoen, en schrijven zij ook zelf teksten. Lezersgeoriënteerde teksten staan hierbij centraal.

Human Aspects of Information Technology
Technologie speelt een steeds grotere rol in ons dagelijks leven. Deze richting legt dan ook de nadruk op de interactie tussen mensen en computers en de menselijke kant van informatietechnologie. Er wordt gekeken hoe een computer beter met grote hoeveelheden informatie om kan gaan en hoe de interactie tussen mens en computer verbeterd kan worden. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan bij vakken als User Interface Design, waar studenten zelf een user interface moeten ontwerpen.

Cognitive Science and Artificial Intelligence
Bij Cognitive Science and Artificial Intelligence verdiep je je in de werking van het menselijk brein en de werking van computers die tot intelligent gedrag in staat zijn. Vragen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: wat gebeurt er in de hersenen wanneer we praten of nadenken? Hoe ontstaan creatieve ideeën? Kunnen computers emoties detecteren? Kunnen peuters een tweede taal leren als ze les krijgen van een robot? Zou je met een variant op Pokémon Go ook ouderen meer in beweging kunnen krijgen? Welke rol gaat serious gaming spelen in het onderwijs van de toekomst?

New Media Design
Binnen de track New Media Design ben je bezig met de allernieuwste trends op het gebied van media, design en communicatie. Je ontwikkelt je tot een expert op het gebied van online contentstrategie en het ontwerpen en testen van tekstuele en audiovisuele content binnen nieuwe media. Tevens verwerf je inzichten in actuele trends op het gebied van communicatie, informatie en het veranderende medialandschap.

Lerarentraject Nederlands
Dit traject is voor studenten die interesse hebben in een baan in het onderwijs en het bereid je voor op de post-master Universitaire Lerarenopleiding Nederlands. Wie (aan het eind van het eerste jaar) kiest voor dit traject, volgt in zijn bachelor zowel vakken van Communicatie- en Informatiewetenschappen als van Online Culture: art, media and society. Binnen je minor volg je vakken als Algemene Didactiek en Vakdidactiek Nederlands en doe je een oriëntatiestage op een middelbare school.

In vergelijking met de andere trajecten is dit programma iets zwaarder: je volgt twee cursussen (12 ects) meer. Het levert je ook meer op: na afronding van de educatieve minor heb je niet alleen een bachelordiploma Communicatie- en Informatiewetenschappen, maar ook je tweedegraadsbevoegdheid als docent Nederlands. Bovendien kun je na afronding van je master verkort je eerstegraads bevoegdheid halen: de post-master Universitaire Lerarenopleiding Nederlands doe je dan in een half jaar.

0

Start typing and press Enter to search