Ben je geen student Communicatie- en Informatiewetenschappen (meer), maar draag je Flow toch een warm hart toe? Word dan donateur! Voor €15,00 per jaar kun je een bijdrage leveren aan onze vereniging. Mocht je een grotere bijdrage willen leveren, neem dan contact op via penningmeester@svflow.nl. Als donateur ben je welkom op al onze activiteiten m.u.v. de studiereis. Leden krijgen hierbij echter wel voorrang. Schrijf je in via onderstaand formulier.

Algemene gegevens

Geslacht

Voornaam

Voorletters

Achternaam

Geboortedatum

Adres

Postcode

Woonplaats

E-mail adres

Telefoonnummer


Betalingsgegevens

IBAN

BIC

Hierbij machtigt ondergetekende Studievereniging FLoW het totale bedrag van het donateurschap van zijn of haar bankrekening af te schrijven. Het betreft een jaarlijkse onherroepelijke machtiging. Het bedrag van €15,- zal ieder jaar rond oktober of november van het betreffende collegejaar worden afgeschreven. Wanneer de inschrijving geschiedt na deze termijn, zal de contributie eenmalig afgeschreven worden binnen 2 maanden na inschrijving. Vanaf het volgende jaar zal de contributie met de rest rond oktober of november geïncasseerd worden. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld. Opzegging van het donateurschap dient vóór 1 september van dat collegejaar te geschieden via e-mail (penningmeester@svflow.nl of secretaris@svflow.nl) of via de website, daarna wordt het donateurschap automatisch met één jaar verlengd. Ondergetekende zal er zorg voor dragen dat het saldo van de betreffende rekening voor afschrijving van het bedrag toereikend zal zijn. Ondergetekende is verplicht om wijzigingen die betrekking hebben op bovenstaande gegevens schriftelijk te melden aan Studievereniging FLoW.

Naast de jaarlijkse donatie, machtigt ondergetekende Studievereniging FLoW om geld te incasseren voor activiteiten waarvoor ondergetekende zich inschrijft. De automatische incasso's geschieden volgens de nieuwe SEPA-richtlijnen.

Na inschrijving is het mogelijk om schriftelijk of via e-mail (penningmeester@svflow.nl of secretaris@svflow.nl) de inschrijving te annuleren zonder opgaaf van reden tot 4 weken nadat ondergetekende zich heeft ingeschreven. Na de termijn van 4 weken is annulering alsmede restitutie van inschrijfgelden niet meer mogelijk.

ANY CHARACTER HERE

 

Alvast bedankt voor je inschrijving als donateur!

– het Bestuur

0

Start typing and press Enter to search