Welke master heb je gevolgd? En waar?
Ik volg op dit moment de master Communicatie en Beïnvloeding aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Waren er toelatingseisen?
De enige toelatingseis is dat je een bachelor diploma CIW hebt behaald. Het maakt hierbij niet uit aan welke universiteit je deze behaald hebt. Op basis hiervan kan je een aanvraag indienen bij de examencommissie voor een toelatingsverklaring. Op de website wordt duidelijk aangegeven hoe je dit moet doen: http://www.ru.nl/opleidingen/master/communicatie-en-beinvloeding/toelating/

Waarom heb je hiervoor gekozen?
Ik ben naar verschillende mastervoorlichtingen geweest in verschillende steden. Ik wilde heel graag in Tilburg blijven, maar de master in Tilburg sprak mij niet genoeg aan om er ook daadwerkelijk te blijven studeren. De master Communicatie en Beïnvloeding in Nijmegen daarentegen wel. Binnen de master heb je namelijk, net als bij de bachelor in Tilburg, de ruimte om een bepaalde specialisatie te kiezen. Deze betreffen ‘Gezondheidscommunicatie’, ‘Marketingcommunicatie’ en ‘Organisatie & Innovatie’. Je bent overigens niet verplicht een bepaalde richting te kiezen, maar als je 30 ECTS of meer van de te behalen 60 ECTS in een bepaalde richting volgt, wordt deze specialisatie op je diploma vermeld. Verder staan vier verplichte vakken en een scriptie vast, dien je één keuzevak te volgen en is er de optie om stage te lopen. Dit doe je dan in plaats van een vakkentraject. Ik vond de optie om praktijkervaring op te doen heel interessant, omdat ik vanuit de theorie moeilijk kan bepalen wat ik ermee wil en kan. Deze praktijkervaring wordt echter niet alleen aangeboden aan de hand van een stage, maar ook door groepsopdrachten die bij de verplichte vakken horen, waarmee je een adviesrapport gaat opstellen voor een bestaand bedrijf. Je gaat dan langs het bedrijf om te vragen wat de wensen of tekortkomingen zijn en samen met je groepje ga je hier vervolgens een passende oplossing voor bedenken en uiteindelijk presenteren aan het bedrijf.

Welke vakken heb je gevolgd?

  • Communicatie, gedrag en beïnvloeding: O.a. hoe wij het gedrag (gezondheidsgedrag, verkeersgedrag, gedrag in het voordeel van het milieu, koopgedrag, etc.) van mensen kunnen beïnvloeden door middel van communicatie
  • Dataverzameling en –analyse: Uitleg over de verschillende SPSS toetsen en hoe de output afgelezen en geïnterpreteerd moet worden. Heel handig voor scriptie dus
  • Fundamenteel onderzoek: Onderzoek doen naar een bepaalde vorm van communicatie (zoals films of verhalen) waar je uiteindelijk een artikel over schrijft
  • Communicatie, identiteit en reputatie: O.a. communicatiestrategieën tijdens een crisis, hoe bedrijven hun reputatie kunnen verbeteren en welke factoren invloed hebben op de reputatie, de invloed van MVO activiteiten, hoe bedrijven medewerkers tevreden houden, enz.
  • Scriptie: Mee bezig
  • Stage: Volgend jaar
  • Keuzevak: Volgend jaar

Ben je ervoor op kamers gegaan?
Ik ben er niet speciaal voor op kamers gegaan, omdat ik niet heel ver van Nijmegen af woon. Ik wilde alleen zelf wel graag weer op kamers, dus heb er vrijwillig voor gekozen. In plaats van Nijmegen ben ik in Arnhem gaan wonen en dit is qua reizen prima te doen.

Hoe beviel het?
De opleiding bevalt tot nu toe qua inhoud echt goed. De master sluit zeker goed aan op de bachelor CIW in Tilburg en ik heb geen enkel moment het idee gehad dat ik een achterstand had op de studenten die de bachelor in Nijmegen hadden gevolgd. Ook heb ik hele fijne docenten gehad waar ik, ondanks de grote hoeveelheid studenten, altijd snel reactie van kreeg op vragen en hulp wanneer nodig.

Was het lastig om over te schakelen?
Qua inhoud en opzet van vakken hoefde ik niet echt te wennen. Ook een universiteit in een nieuwe stad is me heel erg meegevallen. Waar ik wel heel erg aan moest wennen was het verschil tussen de bachelor en master in de hoeveelheid werk die iedere week op de planning stond. Het was pittig en het is daarom belangrijk om vanaf het begin alles goed bij te houden om stress vlak voor de tentamens te voorkomen. Als je dit doet dan zijn de tentamens en opdrachten zeker wel te doen.

Kende je iemand anders die ook deze master volgde?
Ik kende niemand die deze master had gevolgd of ging volgen. In eerste instantie is dat natuurlijk jammer, maar het moet zeker geen reden zijn om de opleiding niet te kiezen. Uiteindelijk leer je altijd wel weer nieuwe mensen kennen en dat was ook nu het geval. Daarnaast kan je met je OV overal naartoe reizen en is het extra leuk als je je vrienden uit Tilburg weer een keer ziet.

0

Start typing and press Enter to search