CIW in een notendop

CIW is de afkorting voor de studie Communicatie- en Informatiewetenschappen aan Tilburg University. Deze studie maakt onderdeel uit van de faculteit Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (TSHD). Communicatie- en Informatiewetenschappen is het brede label waarin diverse studierichtingen bij elkaar worden genomen. De studierichtingen van de bachelor zijn Bedrijfscommunicatie en Digitale Media, Communicatie en Cognitie en New Media Design. Deze richtingen worden respectievelijk afgekort tot BDM, C&C en NMD, en hebben ieder ook een masteropleiding. Vanuit de bachelor CIW kan je ook nog voor de master Data Science and Society kiezen.

Wat zijn deze "tracks"?

​Hoewel de richtingen in eerste instantie een bindend karakter hadden, is het niet noodzakelijk voor studenten om een specialisatie te kiezen. Een student krijgt een specialisatie op zijn diploma wanneer hij naast het verplichte curriculum en vier disciplinaire vakken voor alle CIW studenten, ook vier keuzevakken met het label van dezelfde richting heeft gevolgd. Hieronder volgt een uitleg over wat de vier bachelorrichtingen inhouden.

Bedrijfscommunicatie en Digitale Media
​​Bedrijfscommunicatie en Digitale Media is de grootste richting binnen CIW. In deze specialisatie ligt de focus op communicatievraagstukken op het gebied van bedrijfscommunicatie. Hierbij wordt vooral aandacht geschonken aan de interne en externe communicatie van bedrijven en het gebruik van nieuwe media. Studenten leren meer over samenwerking binnen een bedrijf, maar ook over de marketingstrategieën die een bedrijf gebruikt om haar producten te verkopen. Een belangrijk onderdeel van de externe communicatie zijn nieuwe media als Twitter en Facebook, waar binnen deze richting ook voldoende aandacht aan wordt besteed.

Communicatie en Cognitie
​​De nadruk ligt binnen deze richting op alle aspecten van taal, zoals taalverwerving, tekst- en gespreksanalyse en het schrijven van teksten. Deze factoren kunnen tekstuele kenmerken zijn, zoals stijl en structuur, maar ook gesprekskenmerken en de invloed van non-verbale communicatie worden bekeken. Daarnaast wordt er gekeken naar het doel van de tekst en de context waarin de lezers de informatie verwerken.

New Media Design
De huidige trends in de maatschappij en de technologie leiden tot een toenemende individualisering van de mediaproductie en -consumptie, waarbij individuen zelf de tijd, plaats en inhoud bepalen. Populaire kanalen zoals Netflix, TPO.nl, Blendle zijn daar slechts enkele voorbeelden van. Niet alleen de inhoud moet worden afgestemd op het individu, maar ook het individu zelf is in toenemende mate ontwerper en draagt bij aan de inhoud via deze nieuwe kanalen. Binnen de track New Media Design bestudeer je de effecten van deze individualisering van mediaconsumptie en -productie op individuen, organisaties en de maatschappij in het algemeen. Bovendien is de track sterk gericht op hoe de inhoud zelf effectief wordt ontworpen en geëvalueerd in een nieuwe media omgeving.