Studievereniging Flow houdt graag contact met alumni van Communicatie- en Informatiewetenschappen, Cognitive Science and Artificial Intelligence en Data Science & Society voor een wederzijdse samenwerking. Voorbeelden van zo’n samenwerking zijn netwerkborrels of formele activiteiten m.b.t. de arbeidsmarkt, maar ook informele alumniborrels. Ben jij een alumnus of alumna? Meld je vooral aan!

Registratieformulier Alumni

  Persoonlijke Gegevens

  Voornaam

  Achternaam

  E-mailadres


  Educatie en Werk

  Afstudeerjaar:

  Studie waarin je bent afgestudeerd:

  Track waarin je bent afgestudeerd (mits je studie tracks heeft):

  Huidige werkgever


  Akkoord

  Data Gebruik

  Voorwaarden en reglementen