Informatie Accessibility Officer

Om Flow en haar activiteiten voor iedereen een zo fijn en veilig mogelijke omgeving te maken is sinds dit jaar de Accessibility Officer toegevoegd. De Accessibility Officer bewaart de openheid van de vereniging voor mensen die mogelijk worstelen met bepaalde aspecten van de vereniging en haar activiteiten. Denk hierbij aan mensen met onder andere depressie/depressieve klachten, angstklachten, Autismespectrumstoornis of ADHD.

Deze functie draagt één iemand in het bestuur op zich, dit jaar zal dat Gavin Dam (hoofdfunctie Educatieve Betrekkingen) zijn. Het hele Dagelijks Bestuur blijft te benaderen als vertrouwenspersoon. Ook is het hele Dagelijks Bestuur altijd beschikbaar voor vragen.

Rechts op de pagina zijn verschillende documenten te vinden met contactgegevens van individuen en instanties die passende hulp kunnen bieden voor leden die aangeven hier behoefte aan te hebben. Verder staat er op de website bij de inschrijvingen van een activiteit vermeld welke mogelijk storende aspecten zich voor kunnen doen.

Naast de lijst met externe hulpbronnen biedt het Dagelijks Bestuur ook maatwerk aan mensen die aangeven dit nodig te hebben. Leden kunnen het aangeven als zij een bepaald aspect van een activiteit als storend (hebben of zullen gaan) ervaren. Hier kunnen alle leden van het Dagelijks Bestuur voor benaderd worden. Mocht je dit anoniem willen melden, dan kan dat via de chatfunctie op de website. Om de privacy te waarborgen zijn er regels opgesteld, zie onderaan deze pagina.

Regels chatfunctie website

  • Anoniem chatten is alleen mogelijk op werkdagen en -tijden (ma t/m vrij 10.00-17.00).
  • Bij het anoniem chatten hoef je geen naam of emailadres achter te laten.
  • De Interne Betrekkingen (Rianne van Zijp) beheert de chatfunctie. Deze zal zo snel mogelijk antwoorden of eventueel je bericht doorsturen naar het aangevraagde bestuurslid.
  • Zaken die via de chatfunctie besproken worden mogen gedeeld worden met de rest van het Dagelijks Bestuur als dat nodig is, aangezien het om anonieme interactie gaat.
  • Het Dagelijks Bestuur kan slechts een beperkt aantal opties van de lijst bieden, indien de interactie anoniem blijft.
  • Via de chatfunctie kan je om een specifieke Dagelijks Bestuurder vragen en deze zal zo snel mogelijk (anoniem of niet) contact opnemen.

Contact

Voor vragen en opmerkingen kun je een mail sturen naar de Accessibility Officer (Gavin Dam).

Interne Hulpbronnen

Externe Hulpbronnen

Regels + Trigger Warnings